Tjänster

Utifrån kundens önskemål utför Rosens Mark & Trädgård bland annat:

 • Trädbeskärning
 • Häckklippning
 • Trädfällning
 • Snöröjning
 • Gräsklippning
 • Plattläggning
 • Läggning av gräsmatta
 • Uppsättning av murar och trappor
 • Grundisoleringar
 • Planteringsritningar och planteringar
 • Nyplanteringar av häckar och träd
 • Trädgårdsunderhåll
 • Gräv- och schaktarbeten
 • Jord- och grustransporter

I samband med mitt arbete erbjuds växtmaterial, sten och jord av god kvalité till förmånliga priser.