Snöröjning bostadsrättsförening

Information snöröjning bostadsrättsförening

Letar du information om snöröjning bostadsrättsförening? Då har du hamnat rätt. Undanröjningen av snön är ofta en stor fråga när vintern börjar falla in, men vem är det egentligen som har ansvar för detta? Är det du eller bostadsrättsföreningen som hanterar snöröjningen?

Det här är en bostadsrättsförening:

En bostadsrättsförening är en medlemsgrupp för de som äger bostadsrätterna i en fastighet. De har ägande rätt på en eller flera av bostäderna i fastigheten, och är då delvis fastighetsägare. Det är dessa som har hand om att hyra ut lägenheterna, samt att ta hand om dem, renovera, och det är dessa som har full makt över bostadsrätten. Denna individ kallas bostadsrättshavare. Snöröjningen i en bostadsrättsförening har inte den enskilda bostadsrättshavare ansvar för, förutom om personen är med i styrelsen.

I de flesta ärenden där något i ditt hem har gått sönder, saknas, eller liknande, skall du kontakta din bostadsrättshavare. Många bostadsrättshavare ersätter det som gått sönder som ingått i hyrningen av bostaden, såsom en ugn, eller en diskmaskin.

I slutändan är det bostadsrättsföreningen som har ansvar för snöröjningen. Detta är i fall där snön och isen kan skada bostadsrätt och personer som bor i närheten.

Det kan handla om is och snö på tak, längs takrännor och på balkong. Detta kan ses som risk för boende samt bostaden i sig. Bostadsrättsföreningen ska enligt förordning röja bort denna snö och is snarast möjligast, om denne inte har en godtagbar anledning till uppskjutning av detta.

snorojning

Skjut inte upp snöröjningen i er förening

Skjuts snöröjning upp av bostadsrättsföreningen står denna för att sätta ut varningar och skyltar angående snö och is som kan ses som risk för person, såsom halkrisk och fallrisk av istappar från tak eller takränna.

Bostadsrättshavare har även i ansvar att ta hand om snö och is på balkong. Ser ni att bostadsrättshavare inte tagit hand om er balkong, kan ni ta kontakt och boka en tid där ni kan släppa in dem och ta hand om balkongen.